padding-top:0px

Jógakennaranám

Næsta Jógakennaranám 2025

ATH. dagsetningar fyrir neðan eru bara sem dæmi, það er ekki komin endanleg dagsetning.  Ef þú hefur áhuga á að vera með eða ert með einhverjar spurningar þá máttu hafða samband við Ágústu 897-5774 

eða Álfhildi 845-5422.

When scrolling down the page you will find information in English.  If you are interested in signing up or have any questions regarding the yoga teacher training.  Please call Ágústa or Álfhildur, or email us at omsetrid@omsetrid.is

 joga islands

Kennarar: 

Ágústa Hildur Gizurardóttir 

Álfhildur Guðlaugsdóttir 

Skilaboð

Sendu mér skilaboð eða hringdu 

Líttu við

Leiðarvísir

Facebook

Líttu við á facebook

 

Jógakennaranám 2025

 

Námið er 200 tíma grunnnám.  Það er viðurkennt af Jógakennarafélagi Íslands og veitir aðild að JKFÍ. Námið miðast einnig við kröfur Yoga Alliance.

 

Om setrið er á einum fallegasta útsýnisstað Reykjanesbæjar með útsýni yfir sjóinn, fjöllin og hinn magnaða Snæfellsjökul. Við njótum þess að vera í nálægð við orku móður jarðar og kraft himins föður í allri sinni dýrð. Magnaður staður til að undirbúa  þig fyrir þær andlegu og líkamlegu umbreytingar sem fylgja því að kafa djúpt inn í huga jógans. Við leggjum mikla áherslu á að nemendur okkar læri að kenna og stunda jóga á þann hátt að það hafi umbreytandi áhrif á bæði þá sjálfa og nemendur þeirra, líkamlega, tilfinningalega og andlega.

 

Okkur er  mikið í mun að nemendur gera sér grein fyrir hugmyndafræðinni sem liggur á bak við það að stunda jóga. Að kyrra hugann, draga athyglina inn á við og hlusta á líkamann er mikilvæg þrenning í jóganu.  Allt sem við viljum bæta, laga og heila byrjar innra með þér. Að stunda jóga er að næra líkama og sál.

 

Þú stjórnar því hversu djúpt þú ert tilbúin að fara. Við leggjum mikla áheyrslu á hugleiðslu, öndun og að jógaástundun sé stunduð daglega.

 

Þetta nám er skemmtilegt, fræðandi, andlega þroskandi og gefandi fyrir þig og umhverfi þitt. Hvort sem að þín áheyrsla sé að stunda jóga einungis fyrir þig eða að kenna öðrum.


 

Kennsluskipulag

 

Lota 1

5.-14. Ágúst 2025

10 dagar samfellt frá 7:00-16:00 alla daga

 

Lota 2

helgin 17.-18. september

 

Lota 3

helgin 24.-25. september

 

Lota 4

helgin 29.-30. október

 

Lota 5

helgin 26.-27. nóvember


Lota 6

Laugardagurinn 3. desember

Útskrift að lokinni skyndihjálp


Það þarf að skila inn verkefnum og heimaprófi í anatómíu á tímabilinu, ásamt 5 tímum í kennslu.

 

Mæting verður tímanlega kl 7:00 hvern morgun í om setrið.


 
  

Efni sem farið verður yfir

 

Kennslutækni

Hreyfifræði

Anatómía, líffæra og lífeðlisfræði

Jógaheimspeki, lífstíll og siðareglur jógakennara

Æfa að kenna

Raja jóga (átta arma jóga)

Hatha jóga

Yin jóga (kynning)

Jóga nidra  (kynning)

Aerial jóga  (kynning)

Orkustöðvar

Pranayama (öndun)

Yömur

Niyömur

Pratyahara

Dharana

Dhyana (hugleiðsla)

Samadhi

 

Farið verður yfir hugleiðslu, öndun, jóga og heimspeki jógans. Hvernig beita á líkamanum í hverri jógastöðu fyrir sig og hvaða áhrif hún hefur á okkur andlega, líkamlega, orkulega og líffræðilega. Förum yfir orkustöðvar líkamanns og hvernig við getum virkjað þær.  Förum með möntrur og lærum áhrif þeirra. Nemendur verða þjálfaðir að byggja upp tíma og þeir verða vel undirbúnir til þess að starfa sjálfstætt við jógakennslu.

 

Ræktum huga líkama og sál.  Á meðan á náminu stendur halda nemendur dagbók.

 

Nemandinn mun hafa góðan aðgang að kennurum á meðan á náminu stendur.  Ásamt því að hann mun geta mætt ótakmarkað í tíma hjá Ágústu.

 

Krafa er sett um að skila ritgerð 1500-2000 orð um áttföldu leiðina út frá jóga sutrum Patajanli.  Einnig þarf að ná 70% árangri í heimaprófi um anatómíu til að uppfylla kröfur til útskriftar.


 

Afhending skírteina fer fram við útskrift. Nemandinn hefur þá uppfyllt allar kröfur jógakennarfélagsins og skóla om setursins.

 

 

Greiðslufyrirkomulag

 

Heildarverð fyrir jógakennaranámið Kr. 420.000

Staðfestingargjald:  Kr. 50.000.

Innlagt á reikning om setursins: #542-26-131213 kt. 531213-2380

Restin greiðist í upphafi náms Kr. 370.000

 

Stéttarfélögin styðja gjarnan félagsmenn í þetta nám.

Staðfestingargjaldið er óafturkræft.

 


 

Bókakaup

 
 

Þessar bækur er nauðsynlegt að kaupa:

 

1.    Yoga Sutra of Patanjali  eftir Swami Satchidananda

2.    Bhagavad Gita eftir Stephen Mitchell

3.    Yoga Anatomy eftir Leslie Kaminoff

4.    The Heart of Yoga eftir Desikachar

 

Mælum einnig með að skoða eftirfarandi bækur:

 

  • Yoga Mind, Body and Spirit eftir Donna Farhi

  • Antatomy of Breathing eftir Blandine Calais-Germain

  • The Key Muscles of Yoga vol 1 and 2 eftir Ray Long

  • Science of Yoga eftir Ann Swanson

  • The Yoga Anatomy Coloring Book.  A visual Guide to Form, Function, and Movement (Volume 1)

Við þökkum góð ummæli

Jógakennaranám í om setrinu er frábær upplifun til að kynnast sjálfum þér ennþá betur, hvort sem þú vilt fara að kenna sem jógakennari eða gera þetta fyrir sjálfan þig. Þegar ég hugsa til baka á fyrsta daginn sem ég mætti hugsaði ég nú bara hvað ég væri búin að koma mér út í. En í dag er ég svo þakklát og stolt af sjálfri mér og hugsa brosandi til baka á tímana sem ég fékk að upplifa í om setrinu.  Þannig ég mæli hiklaust með þessu frábæra jógakennaranámi.

 

Yoga Teacher Training 2025

 

The program is 200 hours of basic training. It is recognized by the Yoga Teachers Association of Iceland, and provides membership in JKFÍ. The program also meets Yoga Alliance requirements.

 

The Om Center is in one of the most beautiful viewpoints of Reykjanesbær with views of the sea, the mountains, and the magnificent Snæfellsjökull glacier. We enjoy being close to the energy of Mother Earth and the power of Heavenly Father in all its glory. A great place to prepare yourself for the mental and physical transformations that go deep into the mind of yoga. We place great emphasis on our students learning to teach and practice yoga in a way that has a profound impact on both themselves and their students, physically, emotionally and spiritually.

 

It is important to us that students understand the concept behind yoga. Quieting the mind, drawing attention inward and listening to the body is an important trinity in yoga. Everything we want to improve, fix and heal starts with you. Practicing yoga is nourishing body and soul.

 

You control how deep you are willing to go. We put great emphasis on meditation, breathing, and daily yoga practice.

 

This program is fun, educational, spiritually meaningful, and rewarding for you and your environment whether your focus is practicing yoga just for you or teaching others.


 

Course Plan

Cycle 1

5.-14. August 2025

10 days from 7:00-16:00 every day

 

Cycle 2 

The weekend 17.-18. September

 

Cycle 3

The weekend 24.-25. September

 

Cycle 4

The weekend 29.-30. October


Cycle 5

The weekend 26.-27. November


Cycle 6

3. December

Graduation following First Aid Training


Must submit assignments, exam, as well as teach for 5 hours total.

Attendance will be at exactly 7:00 each morning in the Om Center.

 


 

Material to be covered

 

Teaching Methodology

Kinesiology 

Anatomy and physiology

Philosophy of yoga, lifestyle, and code of conduct of yoga teachers

Practice teaching

Raja yoga (eight arms yoga)

Hatha yoga

Yin yoga (introduction)

Yoga nidra (introduction)

Aerial yoga (introduction)

Chakras

Pranayama (breath control)

Yama

Niyama

Pratyahara

Dharana

Dhyana (meditation)

Samadhi

 

Meditation, breathing, yoga and the philosophy of yoga will be covered. How to apply the body in each yoga position individually and how it affects us spiritually, physically, energetically, and biologically. We will go over the chakras and how we can activate them, as well as the mantras and their effects. Students will be trained how to build sequencing and pace in the class along with over all class management so they will be well prepared to work independently in teaching yoga.


Cultivate mind, body, and soul. While the program is in session, student will keep a journal.

Students will have good access to teachers during the course of study. They will have unlimited yoga sessions with Ágústa. 


A requirement is to submit a paper of 1500-2000 words about the eight limbs of yoga of Patanjali's Yoga Sutras. There will also be an anatomy hometest where 70% is the minimum score to fulfill graduation requirements.

 

Certificates are delivered upon graduation. The student has then met all the requirements of the Yoga Teaching Society and Om Center class.

 

Payment Method

Total price for the program: Kr. 420.000

Confirmation fee: Kr 50.000.

Deposit in the Om Center’s account: #542-26-131213 kt. 531213-2380

The rest should be paid when the program begins. Kr. 370.000

Unions will support members of this program.

The confirmation fee is non-refundable.

 

 


Books

These books are required to have: 

1. Yoga Sutra of Patanjali by Swami Satchidananda

2. Bhagavad Gita by Stephen Mitchell

3. Yoga Anatomy by Leslie Kaminoff

4. The Heart of Yoga by Desikachar

 

While not required, these books are also recommended:

  • Yoga Mind, Body and Spirit by Donna Farhi

  • Antatomy of Breathing by Blandine Calais-Germain

  • The Key Muscles of Yoga vol 1 and 2 by Ray long

  • Science of Yoga by Ann Swanson

  • The Yoga Anatomy Coloring Book.  A visual Guide to Form, Function, and Movement (Volume 1)